Drukuj

                           Ogłoszenie o naborze na stanowisko bibliotekarza

 

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu  ; Ul. Kolejowa 23, 34-400 Nowy Targ  ogłasza nabór  na stanowisko – bibliotekarza

Data publikacji ogłoszenia: 22.09.2021r

Warunki zatrudnienia :

 1. Wymiar czasu pracy: 2 etaty
 2. Miejsce wykonywania pracy: Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Targu
 3. Rodzaj umowy: umowa na czas określony

Oferujemy:

 1. Ciekawe środowisko pracy
 2. Możliwość rozwoju osobistego
 3. Szkolenia

Zadania wykonywane na stanowisku :

 1. Obsługa użytkowników biblioteki, udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz 
  udzielanie informacji bibliotecznych.
 2. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych.
 3. Organizowanie form pracy z czytelnikiem, służących popularyzowaniu książki i czytelnictwa.
 4. Współpraca z lokalnymi instytucjami.
 5. Współorganizacja imprez kulturalnych aktywizujących środowisko lokalne.
 6. Obsługa strony internetowej, mediów społecznościowych. 
 7. Dbałość o stan powierzonego mienia.

Wymagania kwalifikacyjne kandydata :

1.Wymagania niezbędne :   


 1. a) wykształcenie wyższe bibliotekarskie lub wyższe humanistyczne b) znajomość literatury polskiej i światowej
  c)  dobra znajomość obsługi komputera
  d)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  e)  niekaralność                                                                                                                                         
  f)  obywatelstwo polskie                                                                                                            
  g) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 2. Wymagania dodatkowe :
  a) wysoka kultura osobista
  b) komunikatywność
  c) umiejętność pracy w zespole
  d) gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji
  e) obsługa mediów społecznościowych ( Facebook, Instagram, YouTube ) oraz programów graficznych
  f) kreatywność i zaangażowanie w rozwój biblioteki                                                                        
  g) dokładność i rzetelność w wypełnianiu powierzonych zadań 
  h) mile widziana znajomość programów bibliotecznych

Warunki pracy :

- praca biurowa
- kontakt z czytelnikiem                                                                                                                                      
- praca przy komputerze                                                                                                                     
- budynek biblioteki nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim                                                                                                                                                 

Wymagane dokumenty :

–  list motywacyjny,

-  CV z podaniem danych umożliwiających kontakt telefoniczny

- Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i ewentualne poprzednie zatrudnienie

- Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Informacja o terminie i miejscu składania dokumentów

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej  www.mbp.nowytarg.pl w zakładce  Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie Urzędu Miasta  www.nowytarg.pl .

Klauzula dotycząca spełniania obowiązku informacyjnego z Art. 13 RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 37, 34-400 Nowy Targ, tel. 18 264-63-72
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Wiesławem Kowalskim pod adresem: email:     Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
 7. Osoba , której dane dotyczą ma prawo do:

 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pani/Pan decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

                                                                                                                           Dyrektor

                                                                                                  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu

                                                                                                                  mgr Danuta Wojdyła

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 22, wrzesień 2021 11:57 Administrator
Artykuł został zmieniony. środa, 22, wrzesień 2021 12:01 Administrator
Artykuł został zmieniony. środa, 22, wrzesień 2021 12:01 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23, wrzesień 2021 09:26 Administrator