Drukuj

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na stanowisko bibliotekarza w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowym Targu

Nowy Targ, 04.11.2021 r.

 

1. Nazwa i adres jednostki:

Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, al. Tysiąclecia 37

 

2. Określenie stanowiska:

Bibliotekarz w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowym Targu  - 2 etaty

 

3. Imię i nazwisko wybranych kandydatów oraz  miejsce zamieszkania:

Kamila Zoń  zam. Łapsze Wyżne

Anna Wartak   zam. Zakopane

 

4. Uzasadnienie dokonanego wyboru albo uzasadnienie nie rozstrzygnięcia naboru na stanowisko:

Pani   Kamila Zoń uzyskała w postępowaniu rekrutacyjnym wysoką ocenę członków Komisji Rekrutacyjnej, a jej dotychczasowe doświadczenie zawodowe gwarantuje właściwe wykonywanie obowiązków na stanowisku objętym naborem.

Pani  Anna Wartak uzyskała w postępowaniu rekrutacyjnym wysoką ocenę członków Komisji Rekrutacyjnej, a jej dotychczasowe doświadczenie zawodowe gwarantuje właściwe wykonywanie obowiązków na stanowisku objętym naborem.

 

5. Niniejsza informacja podlega upowszechnieniu przez umieszczenie na stronie internetowej mbp.nowytarg.pl w zakładce  Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta www.nowytarg.pl

 

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 05, listopad 2021 14:14 Administrator