Miejska Biblioteka Publiczna

w Nowym Targu

       

Godziny pracy

Wypożyczalnia dla dorosłych ul. Kolejowa 23 (budynek PZU - III piętro):
poniedziałek - piątek: 9.00 - 17.00
w soboty: nieczynne

Filia nr 1 Al. Kopernika 12 (I piętro)
poniedziałek - piątek: 9.00 - 17.00
w soboty: nieczynne

Czytelnia ul. Kolejowa 23 (budynek PZU - II piętro):
poniedziałek - piątek: 9.00 - 17.00
w soboty: nieczynne

Czytelnia internetowa ul. Kolejowa 23 (budynek PZU - II piętro):
poniedziałek - piątek: 9.00 - 17.00
w soboty: nieczynne

Filia nr 2, Osiedle Niwa 9
poniedziałek - piątek: 13.00 - 17.00

Almanach nowotarski nr 6

 

 

 

Styczeń


* 3 stycznia nowotarskie władze udały się do Ludźmierza na pogrzeb śp. księdza prałata Leonarda Harędzińskiego, zmarłego w wieku 84 lat. Ksiądz prałat Harędziński długoletni proboszcz Sanktuarium Ludźmierskiego, przyjaciel z czasów seminaryjnych Ojca Świętego Jana Pawła II, przeżył w kapłaństwie 55 lat. Znany był z przywiązania i sympatii do Nowego Targu.
* 5 stycznia na tradycyjne spotkanie noworoczne burmistrz Nowego Targu wraz z Zarządem Miasta zaprosili swych gości do nowo otwartej restauracji „Steskal”. Stawiło się ponad 250 osób; władze miejskie, powiatowe, przedstawiciele duchowieństwa, samorządów, szefowie nowotarskich instytucji, politycy, biznesmeni oraz wielu znamienitych gości. Najpierw obejrzano program artystyczny przygotowany przez Młodzieżowy Dom Kultury, potem okolicznościowe mowy i życzenia wygłosili; burmistrz Marek Fryźlewicz, biskup Jan Szkodoń i wojewoda Ryszard Masłowski, a następnie przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Sięka wzniósł noworoczny toast. W uroczystym nastroju i przyjaznej atmosferze wszyscy życzyli sobie wszelkiej pomyślności w nowym roku i nowym wieku.
* 6 stycznia uczniowie nowotarskich szkół – laureaci konkursu „Misjonarze wczoraj i dziś”, udali się wraz ze swymi opiekunami do Krakowa, gdzie w kościele Miłosierdzia Bożego odbyła się uroczystość rozdania nagród i wyróżnień. Po odbiór I nagrody pojechały dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Nowym Targu.
* Także 6 stycznia, tradycyjnie w święto Trzech Króli, odbył się „Opłatek u Podhalan”. Spotkanie było szczególnie uroczyste, gdyż wypadło w dniu zakończenia obchodów Roku Jubileuszowego. Po obejrzeniu misyjnej inscenizacji bożonarodzeniowej w wykonaniu dzieci z pobliskiego Ostrowska, łamano się opłatkiem, wspólnie wieczerzano i kolędowano w świątecznym i rodzinnym nastroju.
* 6 stycznia miało miejsce ważne wydarzenie gospodarcze – pierwsze zgromadzenie członków Fundacji Rozwoju Regionu Jeziora Czorsztyńskiego. Fundacja skupia w swoim gronie członków - przedstawicieli zarówno władz samorządowych z założycielskich gmin i powiatu, jak i lokalnych przedsiębiorców. Spotkanie odbyło się w pawilonie wystawowym ZZW w Niedzicy i poświęcone było kierunkom działania Fundacji w najbliższym czasie. Fundacja zarejestrowana została 20 grudnia 2000 r. Przewodniczącym Rady został Starosta Nowotarski – Jan Lasyk, prezesem Zarządu – Janusz Majcher, a obowiązki dyrektora objął Stanisław Apostoł. Na pierwsze spotkanie przyjechali: Jerzy Kwieciński – sekretarz przedstawicielstwa Unii Europejskiej w Polsce, Marek Kozak – Dyrektor Generalny Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i profesor Marian Kołodziej – kierownik Zakładu Integracji Europejskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
* 7 stycznia w Galerii „Jatki” otwarto wystawę pt. „Polonia Słubice” autorstwa Ryszarda Góreckiego i Huberta Czerepoka.
* W tym samym dniu, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy grała w Polsce już po raz dziewiąty. Na Podhalu także gra od 9 lat choć z różnym powodzeniem. W tym roku w naszym mieście jedynie strażacy włączyli się do akcji, zorganizowali pokaz sprzętu strażackiego i zbierali datki, które następnie przekazali do rabczańskiego sztabu WOŚP.
* 7 stycznia w kościele parafialnym w Rabie Wyżnej odbył się Koncert Kolęd i Pastorałek w wykonaniu chórów: „Echo Gorczańskie” z Nowego Targu, „Wierchy” z Zakopanego oraz „Watra”, „Kantylena” i „Rabiańskie Dzieci” z Raby Wyżnej.
* 8 stycznia w Krakowie Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, którego Nowy Targ jest członkiem, przyznało tytuł Honorowego Małopolanina 2000 Roku księdzu kardynałowi Franciszkowi Macharskiemu. Taki sam tytuł otrzymał mecenas Kazimierz Barczyk – poseł z Krakowa.
* 8 stycznia TVP w programie I nadała reportaż o wyprawie w Andy Peruwiańskie. Wśród uczestników tej wyprawy byli także nowotarżanie: Grzegorz Gaj, Ludwik Huzior i Wojciech Wiltos.
* 12 stycznia odbyła się uroczystość poświęcenia odnowionej kapliczki św. Jana Kantego na nowotarskim Rynku. Na zaproszenie burmistrza Marka Fryźlewicza przybyli na tę uroczystość: rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Franciszek Ziejka, ksiądz prałat Władysław Gasidło – kustosz Kolegiaty św. Anny w Krakowie /w Kolegiacie spoczywają relikwie św. Jana Kantego profesora Akademii Krakowskiej/, radni miejscy z przewodniczącym Zbigniewem Sięką, proboszczowie nowotarskich parafii, przedstawiciele Starostwa Powiatowego, szefowie nowotarskich instytucji. Po poświęceniu kapliczki zebrani udali się do sali reprezentacyjnej Ratusza, gdzie wysłuchali wykładu prof. Franciszka Ziejki na temat związków Podhala z Uniwersytetem Jagiellońskim. Na zakończenie uroczystości burmistrz Marek Fryźlewicz przekazał dar dla Uniwersytetu – zabytkową płaskorzeźbę z 1900 roku wykonaną przez T. Błotnickiego, upamiętniającą 500-lecie odnowienia UJ oraz wręczył dostojnym gościom pamiątkowe medale i Monografie Nowego Targu. Płaskorzeźba została wcześniej podarowana miastu przez Grażynę i Macieja Żelazny, znanych nowotarskich kolekcjonerów.
* 13 stycznia w Miejskim Ośrodku Kultury odbył się koncert noworoczny pod nazwą „Serca ludzkie się radują”, na który złożyły się kolędy i pastorałki w wykonaniu Chóru „Gorce”, zespołu wokalnego „Akord” oraz zespołów regionalnych „Śwarni” i „Turlicki”.
* Także 13 stycznia, w Szkole Podstawowej Nr 11 zorganizowano „Opłatek AK-owców”, na którym spotkali się dawni żołnierze Armii Krajowej. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele władz: burmistrz Marek Fryźlewicz, starosta Jan Lasyk oraz komendant WKU ppłk. Krzysztof Cypara.
* W tym dniu również odbyło się w remizie na Kowańcu walne zebranie członków Ochotniczej Straży Pożarnej, poświęcone przygotowaniom do jubileuszu 120-lecia istnienia nowotarskiej OSP.
* 14 stycznia Chór „Gorce” koncertował w Filharmonii Krakowskiej w towarzystwie chóru „Organum” i znanych solistów. W koncercie wystąpił również zespół folklorystyczny „Śwarni” i Wanda Szado-Kudasikowa z programem poświęconym pamięci ks. prof. Józefa Tischnera. Dochód ze sprzedaży biletów przeznaczono na potrzeby hospicjum.
* 15 stycznia na plebanii kościoła św. Katarzyny odbyło się tradycyjne spotkanie, na które ksiądz prałat Mieczysław Łukaszczyk zaprosił radnych Nowego Targu.
* 17 stycznia w kawiarni MOK-u nowotarskie koło Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków zorganizowało opłatek dla kilkudziesięciu swoich członków.
* 18 stycznia w Zespole Szkół Rolniczych w Nowym Targu wręczone zostały dyplomy absolwentom Medycznego Studium Zawodowego.
* 19 stycznia uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 5 wystawili „Jasełka”, na które zaproszono nie tylko rodziców, ale i mieszkańców naszego miasta.
* 19 stycznia odbył się VII Kongres Euroregionu „Tatry” /tym razem w Limanowej/. Podczas kongresu podsumowano dotychczasową działalność, przyjęto do Związku Transgranicznego powiat gorlicki i wybrano nowe władze. Z Nowego Targu do Rady Euroregionu „Tatry” został wybrany Eugeniusz Zajączkowski – z-ca burmistrza i równocześnie przewodniczący Rady Powiatu, z Lipnicy Wielkiej- Emil Kowalczyk i z Krościenka n.D.-Bogusław Waksmundzki.
* Również 19 stycznia przedstawiciele władz powiatu oraz Urzędu Powiatowego w Kieżmarku spotkali się w centrum konferencyjnym Willa Bank w Osadzie Turystycznej w Czorsztynie. Stronę polską reprezentowali przedstawiciele władz powiatu ze starostą Janem Lasykiem na czele. Delegacji słowackiej przewodniczył Jan Soliar –prednosta /starosta/ z Kieżmarku. Podczas spotkania odbyły się warsztaty polsko-słowackie, mające na celu poznanie się nawzajem, wymianę doświadczeń i nawiązanie współpracy.
* Dla konkretyzacji rozmów spotkania odbyły się w wyselekcjonowanych zespołach roboczych: I grupę tworzyli przedstawiciele zarządów powiatów oraz wójtowie i burmistrzowie przygranicznych gmin, II grupę – przedsiębiorcy, którym przewodniczył Władysław Urbaniak z Podhalańskiego Towarzystwa Gospodarczego, III zespół złożony był z urzędników struktur powiatowych po obydwu stronach granicy. Warsztaty oceniono jako bardzo owocne i podjęto decyzję o kontynuacji w następnych latach spotkań o podobnym charakterze.W niewielkiej odległości od Osady Turystycznej Czorsztyn, gdzie odbywały się warsztaty, bo na stokach góry Wżdar w Kluszkowcach, dokonano w tym samym czasie uroczystego otwarcia wyciągu narciarskiego w kompleksie rekreacyjno- sportowym. Ta potężna inwestycja powstała przy partycypacji udziałowców spółki Czorsztyn –Ski, czyli mieszkańców Kluszkowiec, Maniów, Mizernej i Czorsztyna.
* 21 stycznia odbył się Koncert Kolęd i Pastorałek w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa. Wzięły w nim udział chóry: „Echo Gorczańskie” z Nowego Targu, „Wierchy” z Zakopanego i „Kantylena” z Raby Wyżnej.
* Tego też dnia dzieci ze Szkoły Podstawowej w Krauszowie wystąpiły na scenie MOK z „Jasełkami”.
* Wśród powiatowych wydarzeń kulturalnych odnotować należy zorganizowane 21 stycznia przez dyrektora Muzeum im. Wł. Orkana w Rabce – Jana Fudalę PIERWSZE ŚWIĘTO KOLĘDNICZE . Wzięły w nim udział zespoły ludowe, kapele i muzykanci z całego regionu: Podhalanie, Zagórzanie, Kliszczacy, Górale Biali i Pienińscy.
* Również w tym dniu w Szaflarach odbyła się VIII Parada Gazdowska o Puchar Starosty.
* 24 stycznia władze miasta spotkały się z przedstawicielami amerykańskiej Fundacji na rzecz rozwoju demokracji lokalnej, która w ramach pozyskanego przez Nowy Targ grantu /projekt LGPP/ opracowała analizę finansową naszego miasta.
* 25 stycznia w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury odbył się noworoczny koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Nowym Targu.
* 26 stycznia otwarta została w Miejskim Ośrodku Kultury wystawa prac laureatów XXIV Konkursu Amatorskiej Twórczości Plastycznej w roku 2000 - MALARSTWO BEATY ZALOT I RZEŹBA JERZEGO FUGLA.
* 28 stycznia w salach Muzeum Podhalańskiego PTTK otwarto wystawę pn. „KAPŁAN” poświęconą pamięci księdza Jerzego Popiełuszki.
* Tego dnia odbył się też w sali widowiskowej MOK koncert Grzegorza Turnaua.
* 28 stycznia ksiądz proboszcz Franciszek Juraszek obchodził 25-lecie swej posługi kapłańskiej w nowotarskim kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa. Na rocznicową uroczystość przybył ks. kardynał Franciszek Macharski, który celebrował mszę św. Okolicznościowe kazanie wygłosił proboszcz sąsiedniej parafii ks. prałat Mieczysław Łukaszczyk, który podkreślił wyjątkowe zasługi księdza Juraszka. Do serdecznych jubileuszowych życzeń dołączył swoje burmistrz Marek Fryźlewicz, a parafianie obdarowali swego proboszcza kwiatami.
* 29 stycznia w Urzędzie Miejskim w Nowym Targu poseł Franciszek Adamczyk spotkał się z radnymi i dyrektorami placówek oświatowych w powiecie nowotarskim. Dyskutowano o problemach reformowanej oświaty.
* Również tego dnia TV Kraków wyemitowała reportaż o nowotarskiej oczyszczalni ścieków dotyczący głównie rozwiązania problemu osadów.
* 29 stycznia na Długiej Polanie w Nowym Targu odbyły się Mistrzostwa Województwa Małopolskiego w Biegach Narciarskich zorganizowane przez Wojewódzki Związek Sportowy i Miejski Ośrodek Sportowy w Nowym Targu.
* 30 stycznia nowotarscy urzędnicy przeszli krótkie szkolenie. Wysłuchali wykładu profesora Andrzeja Szromnika z Akademii Ekonomicznej w Krakowie na temat: „Jakość obsługi interesantów w urzędach administracji terenowej”.
* 31 stycznia w Zespole Szkół Rolniczych odbył się uroczysty Koncert Laureatów I Szkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek „NA WILIJĄ GLORYA”. Pierwsze miejsce zdobył zespół „Rzeź Niewiniątek” w składzie: Małgorzata Podlipni, Monika Gerner i Sabina Sąder. Na uroczystość wręczenia nagród przybyli m.in.; ks. prałat Mieczysław Łukaszczyk , burmistrz Nowego Targu Marek Fryźlewicz, starosta Jan Lasyk, urzędujący członek Zarządu Powiatu – Julian Stopka, naczelnik Wydziału Edukacji – Władysław Pilch oraz wizytatorka Kuratorium Oświaty – Anna Pęksa.
* Warto także odnotować, że w styczniu:
o Otwarto w Nowym Targu kawiarnię artystyczną „Plama” mieszczącą się przy ul. Kościelnej. Inicjatorzy przedsięwzięcia Maciej Kudasik i Andrzej Milewski zaprosili do realizacji ambitnych planów ludzi młodych, zdolnych, zainteresowanych literaturą, muzyką i działalnością kabaretowo-teatralną.
o Jubileusz 40-lecia swych organizacji świętowali członkowie kół myśliwskich „Głuszec”, „Gorce” i „Ponowa”.
o Według statystyki urzędowej małopolskim miastom ubywa ludności. Wyjątkiem w tym względzie jest nasze miasto, które w 2000 roku zyskało 80 mieszkańców. Rok 2001 powitało 34 625 nowotarżan.
o W nowotarskim Ratuszu bawili niezwykli goście. Damian Sylwester Dąbrowski – pierwszy nowotarżanin nowego tysiąclecia, urodzony 1 stycznia 2001 roku o godzinie 13,55 został przyniesiony przez rodziców i przespał na ich rękach całe spotkanie nie zwracając uwagi na flesze i całe zamieszanie wokół siebie. Burmistrzowie Marek Fryźlewicz i Eugeniusz Zajączkowski obdarowali malucha medalem, bonem towarowym i maskotką tegorocznej Uniwersjady.

o Także w Ratuszu władze miasta spotkały się z Ewą Pawlikowską – wybitną sportsmenką dwukrotną mistrzynią świata w karate kyokushin i dwukrotną zwyciężczynią w turnieju wszystkich mistrzyń rozgrywanym w Japonii /to oczywiście tylko niektóre zdobyte przez nią tytuły/ i jej trenerem Franciszkiem Kolasą. Oprócz pamiątkowego medalu Ewa Pawlikowska otrzymała zapewnienie władz miejskich o sponsorowaniu jej wyjazdu na zawody do Rosji. Na zakończenie spotkania mistrzyni dała krótki popis swych umiejętności. Walczyła oczywiście tylko z trenerem.


Ankieta

Ankieta "Kompetencje cyfrowe w mojej gminie"

BIBLIOTEKA W MIEŚCIE, MIASTO W BIBLIOTECE

 

 

Pomoc Ukrainie - informacje zbiorcze

Poniżej zamieszczamy informacje i komunikaty dotyczące pomocy Ukrainie.

 

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com