Miejska Biblioteka Publiczna

w Nowym Targu

       

Godziny pracy

Wypożyczalnia dla dorosłych ul. Kolejowa 23 (budynek PZU - III piętro):
poniedziałek - piątek: 9.00 - 17.00
w soboty: nieczynne

Filia nr 1 Al. Kopernika 12 (I piętro)
poniedziałek - piątek: 9.00 - 17.00
w soboty: nieczynne

Czytelnia ul. Kolejowa 23 (budynek PZU - II piętro):
poniedziałek - piątek: 9.00 - 17.00
w soboty: nieczynne

Czytelnia internetowa ul. Kolejowa 23 (budynek PZU - II piętro):
poniedziałek - piątek: 9.00 - 17.00
w soboty: nieczynne

Filia nr 2, Osiedle Niwa 9
poniedziałek - piątek: 13.00 - 17.00

Almanach nowotarski nr 10
 
 

 

 

Styczeń

* W niektórych nowotarskich zakładach nastąpiły istotne zmiany i od Nowego Roku rozpoczęły swą działalność na nowych zasadach.
* Nie ma już Nowotarskiej Spółdzielni Mleczarskiej, powstał natomiast Zakład Produkcyjny Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Radomsko z siedzibą w Nowym Targu. Zgodnie z podjętymi w ubiegłym roku decyzjami NSM połączyła się z cztery razy większą od siebie Spółdzielnią w Radomsku. Podpisana umowa przewiduje przeprowadzenie inwestycji i nastawienie zakładu na produkcję serowarską.
* Przekształceniom uległo Nowotarskie Przedsiębiorstwo Komunalne i od Nowego Roku nosi nazwę: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.
* Także od początku stycznia Krzysztof Wojtaszek, naczelnik miejskiego Wydziału Infrastruktury Społecznej i Promocji, pełni dodatkowo, obok swych dotychczasowych obowiązków, funkcję pełnomocnika burmistrza do spraw miejskich obiektów sportowych. Pilnego rozwiązania wymagają zwłaszcza problemy związane z działalnością największego obiektu sportowego – Hali Lodowej, i co się z tym wiąże – z uprawianiem hokeja na lodzie, które to zagadnienia, jak zawsze wzbudzają wielkie emocje zwłaszcza w środowiskach kibiców i sympatyków hokeja.

* Miło odnotować, że nowotarska oficjalna strona internetowa cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Bieżąca aktualizacja, różnorodne i dobrze opracowane informacje, zachęcają do wirtualnych odwiedzin. Liczba odwiedzających ją internautów przekroczyła już 40 tysięcy miesięcznie.

* 2 stycznia Galeria MBWA „Jatki” zaprosiła na koncert muzyczny w wykonaniu: Barbary Wach (flet), Wojciecha Wacha (gitara) i Marka Brynkusa (gitara).

* 6 stycznia, tradycyjnie w święto Trzech Króli, nowotarski oddział Związku Podhalan zorganizował spotkanie opłatkowe, które rozpoczęło się mszą św. w kościele św. Katarzyny i ślubowaniem nowych członków. Dalsza część spotkania odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury, gdzie obejrzano program artystyczny w wykonaniu „Małych Śwarnych”, składano sobie życzenia i wspólnie kolędowano.

* 7 stycznia Podhalańska Wspólnota Samorządowa zorganizowała w sali obrad Urzędu Miasta spotkanie z Januszem Onyszkiewiczem – wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego, który ciekawie opowiadał o funkcjonowaniu Parlamentu, klubach parlamentarnych i działalności naszych posłów. Spotkanie zatytułowane „Przyszłość Unii Europejskiej” cieszyło się wielkim zainteresowaniem, a najliczniejszą grupę wśród zgromadzonej publiczności stanowili uczniowie nowotarskich szkół średnich. Wcześniej Janusz Onyszkiewicz odbył spotkanie w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej.

* W tym samym dniu w Galerii MBWA „Jatki” otwarta została wystawa pod nazwą „Malarstwo – Portret”, na której swoje dokonania artystyczne zaprezentował Andrzej Rysiak. Grafiki z cyklu „Portrety”, pierwszy raz w Polsce można było obejrzeć właśnie w nowotarskich „Jatkach”.

* 8 stycznia odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne, tym razem w nowo otwartej w naszym mieście restauracji „Skalny Dworek”. Na zaproszenie nowotarskiego burmistrza przybyło około 300 osób: radni, samorządowcy, przedstawiciele duchowieństwa, policji, straży pożarnej, dyrektorzy parków narodowych, szkół, instytucji miejskich, lekarze, prawnicy, celnicy, artyści, architekci, sportowcy, przedstawiciele stowarzyszeń kulturalno-społecznych, handlowcy i biznesmeni. Spotkanie rozpoczął Marcin Kudasik, który szczodrze sypał owsem na szczęście, przemówienie okolicznościowe, podsumowujące miniony rok, wygłosił burmistrz Marek Fryźlewicz, noworoczny toast wzniósł przewodniczący nowotarskiej rady Zbigniew Sięka, a potem w miłym, noworocznym nastroju uczestnicy biesiadowali do późnych godzin nocnych.

* Początek roku sprzyjał jak zwykle spotkaniom opłatkowym, które organizowane były w różnych stowarzyszeniach i instytucjach:

* Zgodnie z tradycją Podhalańska Grupa GOPR zorganizowała spotkanie opłatkowe najstarszych ratowników, członków Klubu Seniora, które w tym roku odbyło się w Nowym Targu na Długiej Polanie.
* W ludźmierskim sanktuarium i Domu Podhalańskim zebrali się górale na opłatku zorganizowanym przez Zarząd Główny Związku Podhalan. W uroczystości, której gospodarzem był ks. Tadeusz Juchas, wzięło udział ok. 280 osób z blisko 40 oddziałów. Nie zabrakło przedstawicieli naszego miasta, a wśród nich ks. prałata Mieczysława Łukaszczyka „od św. Katarzyny” i burmistrza Marka Fryźlewicza.
* W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Jana Pawła II, (który we wrześniu ubiegłego roku wchłonął uczniów i kadrę zlikwidowanego SOS-W Nr 2 w Kotlinie), w czasie noworocznego spotkania zasiedli przy wspólnym stole zaproszeni przedstawiciele powiatu, miasta, opieki społecznej, wymiaru sprawiedliwości, władz oświatowych oraz sponsorzy i przyjaciele Ośrodka. Młodzież i nauczyciele z działu kucharskiego Szkoły Zawodowej zafundowali gościom „bukiet polskich smaków i zapachów” – specjały z różnych regionów, a dyrektor Włodzimierz Żak miał świetną okazję do zaprezentowania ukończonej sali gimnastycznej.

* 8 i 9 stycznia po raz pierwszy z inicjatywy nowotarskiego lekarza, a zarazem radnego miejskiego Macieja Jachymiaka, pod patronatem Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, zorganizowany został Piknik Lekarski, na który zjechało do Nowego Targu około 100 osób – lekarzy, ich rodzin i przyjaciół, aby wziąć udział w zimowych zawodach sportowych. Na Zadziale odbyły się konkurencje narciarskie: zjazd, slalom gigant i inne, a w namiocie pod wyciągiem – spotkania towarzyskie.

* W tych też dniach odbyły się zawody psich zaprzęgów na trasie: Kowaniec – Turbacz – Stare Wierchy – Turbacz – Kowaniec, łącznie 38 km.

* 9 stycznia w czasie tegorocznej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy kwestowało w naszym mieście ponad sześćdziesięciu wolontariuszy (także przy wyciągach narciarskich na Długiej Polanie i na Zadziale). Jak zwykle z tej okazji zaplanowano mnóstwo atrakcyjnych imprez. Najpierw przed budynkiem Miejskiego Ośrodka Kultury, gdzie mieścił się nowotarski sztab akcji, odbyły się pokazy sprawnościowe, pokazy sprzętu strażackiego i goprowskiego, a w godzinach popołudniowych odbyła się aukcja i blok różnorodnych imprez z bogatym programem artystycznym. Na scenie sali widowiskowej można było obejrzeć m.in. zespoły: „Ciercheń”, „Dzieci Dunajca”, „Mali Śwarni”, „Hyrni”, „Swim Cream” oraz popisy taneczne, gimnastyczne i baletowe. Tradycyjnie imprezę prowadziło dwóch Marcinów: Kudasik i Jagła. Na zakończenie akcji, zgodnie z tradycją, było „światełko do nieba” – czyli efektowny pokaz ogni sztucznych. Po podliczeniu zawartości wszystkich puszek (łącznie z przeliczeniem dolarów i euro) okazało się, że zebrano kwotę 38 932 zł i 47 groszy, czyli znacznie więcej niż w roku ubiegłym. Zebrane pieniądze pozwolą wesprzeć nowoczesne metody diagnostyki i leczenia w neonatologii i pediatrii.

* Nowotarski Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego przy okazji walnego zebrania dokonał podsumowania pierwszego roku działalności. Prezes oddziału Robert Kowalski w swoim sprawozdaniu podkreślił prowadzenie różnych form działalności, przede wszystkim omówił zorganizowane ogólnopolskie konferencje naukowe, seminaria o charakterze międzynarodowym, towarzyszące im wystawy, a także przeprowadzenie wypraw badawczych na terenie powiatu nowotarskiego.

* Jak co roku, w styczniu organizowane były w naszym mieście koncerty noworoczne, często związane z przeglądem dorobku artystycznego m.in.:

* Dwugodzinny, świetny koncert w sali widowiskowej MOK zorganizowała Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Fryderyka Chopina. Właściwe tempo, odpowiednia aranżacja, wreszcie trafny dobór repertuaru pozwalający zaprezentować wszystkie sekcje instrumentalne, zespoły i chóry, zdecydowały o wyjątkowej atrakcyjności imprezy. Koncert przygotowali: Marta Łapczyńska i Paweł Krauzowicz, a prowadziła go Monika Gubała.
* Także w sali widowiskowej MOK przegląd osiągnięć swych wychowanków zaprezentowała Nowotarska Szkoła Muzyczna „Jamaha”. Słuchacze oklaskiwali umiejętności uczniów klas keyboardu, gitary, fortepianu, a największy aplauz publiczności wzbudził kolędowy popis Mikołajów, czyli najmłodszych wychowanków występujących w czerwonych czapeczkach.
* W sali Ducha Świętego przy parafii św. Katarzyny odbył się koncert kolęd zorganizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury i „Dobry Club”. Wystąpili m.in. soliści, chór „Przemienienie” z Jabłonki, zespół wokalny „Carpe Diem” z Lubnia, zespół muzyczny MDK. Można było posłuchać zarówno kolęd tradycyjnych, jak i w opracowaniu jazzowym.
* Jeden z mroźnych styczniowych wieczorów poświęcony był muzyce, głównie chóralnej i poezji. W sali widowiskowej MOK odbył się Koncert Kolęd i Pastorałek Chóru „Gorce” pod dyrekcją Janiny Glińskiej. W programie koncertu znalazły się także uczniowskie duety z PSM i wykonania solowe oraz występ (po raz pierwszy przed nowotarską publicznością) ludźmierskiego chóru „Magnificat” pod dyrekcja Adama Rajskiego. Z kolędami świetnie współbrzmiały poetyckie strofy Wandy Szado-Kudasik i Romana Dziobonia.

* W siedzibie Episkopatu Polski odbyło się doroczne spotkanie przedstawicieli miast odwiedzanych przez papieża Jana Pawła II w czasie jego pielgrzymek do Polski. Spotkanie prowadził bp Tadeusz Gocłowski, który przewodniczy Radzie Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, zajmującej się gromadzeniem funduszy na stypendia dla zdolnej, ale ubogiej młodzieży. Była to uroczystość podsumowująca obchody Dnia Papieskiego, łączące w sobie wymiar duchowy z intelektualnym, artystycznym i solidarnością z potrzebującymi jaką jest stypendialna akcja. W czasie spotkania nowotarski burmistrz – Marek Fryźlewicz, przedstawił obchody Dnia Papieskiego w Nowym Targu, przebiegające pod znakiem 25-lecia papieskiej wizyty w Nowym Targu, w czasie których telemost połączył nasze miasto z Watykanem. Wspomniał także o oddanym do użytku rondzie im. Jana Pawła II, które poświęcił ks. kardynał Franciszek Macharski.

* W Spytkowicach odbył się VIII Podhalański Przegląd Jasełkowy, który zgromadził ponad 30 grup: szkolnych, przedszkolnych i parafialnych. Miło odnotować, że w kategorii przedszkolnej I miejsce przyznano dzieciom z Nowego Targu.

* 17 stycznia, po długiej chorobie, zmarł architekt Jerzy Dobrzański, człowiek wielkiej wiedzy i szerokich zainteresowań, który w latach siedemdziesiątych, jako powiatowy konserwator zabytków próbował z wielkim oddaniem ratować dziedzictwo kultury naszego miasta, zwłaszcza w zakresie budownictwa regionalnego. Wielka szkoda, że jego projekt utworzenia skansenu budownictwa podhalańskiego nie doczekał się realizacji. Szczególnie interesowała go starożytna i średniowieczna architektura obronna, prowadził samodzielne badania naukowe m.in. dotyczące zamków w Kotlinie Nowotarskiej – ale niestety, publikował bardzo niewiele wyników swych prac naukowych.

* 19 stycznia Medale „Za zasługi dla obronności kraju” otrzymali: Starosta Powiatu Nowotarskiego – Jan Hamerski, Starosta Tatrzański – Andrzej Gąsienica Makowski oraz Dyrektor Nowotarskiego PZU – Andrzej Kalata. Uroczystego wręczenia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu dokonał komendant Wojskowej Komisji Uzupełnień w Nowym Targu – podpułkownik Krzysztof Cypara. Medale za zasługi dla obronności kraju przyznawane są przez Ministerstwo Obrony Narodowej, w czasie pokoju są uznawane za jedne z najważniejszych odznaczeń.

Pan Andrzej Kalata jest oficerem rezerwy w stopniu majora i został uhonorowany złotym medalem, natomiast za „działalność dla dobra ojczyzny i obronności naszego kraju” jako podporucznicy rezerwy – starosta nowotarski otrzymał medal brązowy, a starosta tatrzański srebrny.

* 20 stycznia w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej odbyło się kolejne spotkanie w ramach „Nowotarskich Czwartków Literackich”. Gościem spotkania był młody poeta, laureat licznych konkursów poetyckich – Szymon Babuchowski.

* 21 stycznia na tradycyjnym opłatku spotkali się członkowie Podhalańskiej Wspólnoty Samorządowej. Spotkanie rozpoczęło się mszą św. w kościele Matki Boskiej Anielskiej na Kowańcu, a po nabożeństwie uczestnicy udali się do sanatorium rehabilitacyjnego dla dzieci.

* W tym samym dniu Miejski Ośrodek Kultury zaprosił na spotkanie zatytułowane „Architektura pomiędzy uniwersalizmem, a regionalizmem” zorganizowane w ramach cyklu „Korespondencja sztuk”. Andrzej Wyżykowski – główny architekt Krakowa i Józef Dutkiewicz architekt-konserwator przedstawili nie tylko własne refleksje, ale także bogaty materiał ilustracyjny – tak z obszaru Krakowa jak i spoza granic Polski.

* Specjalnie dla babć i dziadków Galeria MBWA „Jatki” zorganizowała koncert „Niech zabrzmi świat w wesołości”. Obszerny muzyczny program wypełnili uczniowie nowotarskiej Szkoły Muzycznej, Gimnazjum Nr 1, a uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 10 przedstawili widzom jasełka.

* 22 stycznia Miejski Ośrodek Kultury zaprosił na Kabaret Kryszaka. Popularny artysta, zaliczany do czołówki polskich kabareciarzy, zaprezentował nowotarskiej publiczności swój najnowszy program zatytułowany „Nowe komisje śledcze na wesoło”.

* 24 stycznia w MOK otwarta została przygotowana przez Towarzystwo na rzecz Ziemi wystawa zatytułowana „Nie zabierajmy rzekom przestrzeni”. Otwarciu towarzyszył wykład dr Janusza Żelazińskiego i dyskusja.

*Z okazji obchodzonego 26 stycznia Dnia Celnika w nowotarskim Gimnazjum Nr 2 odbyła się nietypowa, dwu godzinna lekcja przeprowadzona przez celników, którzy zainaugurowali w ten sposób celny program edukacyjny. Uczniowie mogli zobaczyć w akcji psa wykrywającego narkotyki, najnowszy sprzęt, który pozwala zajrzeć w głębokie zakamarki np. samochodu, albo też uczniowskiego plecaka, a także różne przedmioty skonfiskowane na granicy.

* 27 stycznia w naszym mieście odbyło się kilka imprez:

* Galeria MBWA „Jatki” zorganizowała wspólnie ze Szkołą Muzyczną koncert zatytułowany „Witaj Gwiazdko Złota” z udziałem solistów, kwartetu saksofonowego, orkiestry i big-bandu.
* W Nadleśnictwie Nowy Targ odbyło się spotkanie Małopolskiej Koalicji na rzecz Ochrony Bocianów i ich Siedlisk.
* W auli Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyńskiego odbyła się konferencja naukowa pn. „Wyzwolenie czy zniewolenie – Małopolska i Podhale w 1945 roku”, zorganizowana przez LO, nowotarski oddział PTH i Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie z okazji 60. rocznicy wyzwolenia miasta. Program wypełniły referaty wygłoszone przez przedstawicieli różnych środowisk naukowych i program literacko-muzyczny przygotowany przez uczniów.
* W siedzibie Związku Hodowców Owiec i Kóz w Nowym Targu odbyło się seminarium dla hodowców owiec na temat obecnych wymagań związanych z hodowlą owiec oraz ich prawidłowym żywieniem.

* Polsko-Niemieckie Forum „Podhale” zorganizowało dla uczniów gimnazjów i szkół średnich z terenu Podhala III Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych. W styczniu odbyły się eliminacje szkolne, a ich zwycięzcy zakwalifikowali się do finału Konkursu, który odbędzie się w marcu.

* W czasie karnawałowych zabaw, dominowały bale organizowane na 100 dni przed maturą, czyli popularne studniówki. Jak zwykle w czasie wspólnej zabawy maturzystów z gronem pedagogicznym, nie brakowało życzeń, toastów, programów artystycznych i wspólnych pamiątkowych zdjęć. Nasze miasto ma kilka dużych, efektownych lokali, więc mieli się gdzie bawić nie tylko nasi maturzyści, ale także uczniowie z Zakopanego, Rabki czy Jabłonki.

* W Konkursie Wiedzy o Nowym Targu zorganizowanym przez Urząd Miejski, Młodzieżowy Dom Kultury i Muzeum Podhalańskie PTTK, najlepszy okazał się Przemek Kot uczeń Szkoły Podstawowej Nr 2, następnie reprezentant Szkoły Podstawowej Nr 5, a dalej uczniowie z Ludźmierza, Harklowej i Czerwiennego. Szkoda, że zainteresowanie Konkursem w nowotarskich szkołach było niewielkie i udział zgłosiły tylko dwie podstawówki i Gimnazjum Nr 1.

* Warto odnotować, że nasze miasto nadal, pomimo luki prawnej w tym zakresie, finansuje dożywianie dzieci z rodzin ubogich. W ubiegłym roku korzystało z tej formy pomocy ok. 400 dzieci i w tym roku ma być podobnie. Wszyscy uczniowie jedzą te same posiłki, a szczególnie potrzebującym, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez OPS posiłki są finansowa w 100%.

* 29 stycznia w nowotarskiej restauracji „Kaprys” odbyło się spotkanie z posłem Bronisławem Dutką z Polskiego Stronnictwa Ludowego.

* 30 stycznia Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, Podhalańskie Stowarzyszenie Muzyczne i Chór „Echo Gorczańskie” zaprosili nowotarżan do kościoła na tradycyjny koncert kolęd i pastorałek. W koncercie udział wzięły chóry: „Watra” i „Kantylena” z Raby Wyżnej, „Wierchy” z Zakopanego, chór męski z parafii św. Katarzyny i „Echo Gorczańskie” z Nowego Targu oraz Orkiestra Parafialna.

* W tym samym dniu w sali widowiskowej MOK odbył się wieczór autorski nowotarskiego poety Romana Dziobonia, połączony z promocją jego tomu poetyckiego zatytułowanego „Paciorki ziemią pachnące”, czyli zbioru wierszy rozsianych w kolejnych numerach parafialnego pisma „U św. Katarzyny” ze wstępem Wandy Szado-Kudasikowej. Wcześniej Roman Dzioboń w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” czytał bajki najmłodszym czytelnikom Filii Nr 1 MBP.

* Rozstrzygnięty został konkurs pod nazwą „Świąteczna Szkoła”, zorganizowany przez burmistrza Nowego Targu, celem podkreślenia atmosfery świąt Bożego Narodzenia, polegający na świątecznym udekorowaniu szkół i przedszkoli. Konkurs wygrała Szkoła Podstawowa Nr 2, drugie miejsce przypadło przedszkolakom z Kowańca, a trzecie Szkole Podstawowej nr 3 na Kowańcu. Uczniowie i nauczyciele wykazali się wielką inwencją i zaangażowaniem
w przygotowaniu ozdób i przystrajaniu budynków i dzięki ich pracy szkoły i przedszkola zmieniły na czas świąt i karnawału swój wystrój. Jury przyznało sporo wyróżnień i nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników konkursu. Nagrody wręczył burmistrz Marek Fryźlewicz.

* 31 stycznia, już po raz kolejny, Informatyczne Centrum Edukacyjne rozpoczęło „Ferie z Internetem”. Akcja miała na celu popularyzowanie edukacji informatycznej w różnych grupach wiekowych, a skierowana była przede wszystkim do dzieci, które na co dzień nie mają możliwości korzystania z komputerów i globalnej sieci. Zajęcia były bezpłatne. Różnorodne akcje i imprezy przygotowały na czas ferii instytucje oświatowe i kulturalne, a nawet KP Państwowej Straży Pożarnej, która w czasie ferii zimowych w ramach akcji „Bezpieczne zimowisko” przygotowała się do zwiedzania jednostek ratowniczo-gaśniczych przez zorganizowane grupy dzieci i młodzieży. Przez całe ferie uczniowie nowotarskich szkół mogli za darmo korzystać ze ślizgawki w Miejskiej Hali Lodowej, a amatorzy biegów narciarskich z tras w okolicach lotniska, które były utrzymywane na bieżąco i cieszyły się dużym zainteresowaniem narciarzy. Warto odnotować, że uczniowie mogli korzystać z różnych, atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu, organizowanych w ramach akcji zimowych prowadzonych przez trzy nowotarskie szkoły podstawowe; Nr 2, 6 i 11.

* Za „Zasługi dla Obronności Kraju” 37 mieszkańców powiatów: nowotarskiego, tatrzańskiego i suskiego, otrzymało w dniu 31.01.2005 r. medale nadane przez Jerzego Szmajdzińskiego – Ministra Obrony Narodowej. Odznaczenia przyznane zostały dla rodziców, których co najmniej trzech synów służyło w wojsku.

Uroczystego wręczenia medali w siedzibie Starostwa Powiatu Nowotarskiego, dokonał komendant nowotarskiej Wojskowej Komisji Uzupełnień – pułkownik Krzysztof Cypara oraz Starosta Nowotarski – Jan Hamerski.

* Ze sportu miło odnotować sukcesy wychowanki Ewy Pawlikowskiej z Nowotarskiego Stowarzyszenia Karate – Natalia Mizera zdobyła trzecie miejsce na VI Gwiazdkowym Turnieju Karate Kyokushin, który odbył się na początku stycznia w Tarnowie, a wcześniej na Turnieju w Nowym Sączu zdobyła I miejsce w kategorii młodziczek; oraz sympatyczną, sportową imprezę dla dzieci, która odbyła się 16 stycznia na Długiej Polanie. Były to XI Zawody Narciarskie o Puchar Kubusia Puchatka, w których wzięło udział 170 małych narciarzy z całego regionu.


Ankieta

Ankieta "Kompetencje cyfrowe w mojej gminie"

BIBLIOTEKA W MIEŚCIE, MIASTO W BIBLIOTECE

 

 

Pomoc Ukrainie - informacje zbiorcze

Poniżej zamieszczamy informacje i komunikaty dotyczące pomocy Ukrainie.

 

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com