Miejska Biblioteka Publiczna

w Nowym Targu

       

Godziny pracy

Wypożyczalnia dla dorosłych ul. Kolejowa 23 (budynek PZU - III piętro):
poniedziałek - piątek: 9.00 - 17.00
w soboty: nieczynne

Filia nr 1 Al. Kopernika 12 (I piętro)
poniedziałek - piątek: 9.00 - 17.00
w soboty: nieczynne

Czytelnia ul. Kolejowa 23 (budynek PZU - II piętro):
poniedziałek - piątek: 9.00 - 17.00
w soboty: nieczynne

Czytelnia internetowa ul. Kolejowa 23 (budynek PZU - II piętro):
poniedziałek - piątek: 9.00 - 17.00
w soboty: nieczynne

Filia nr 2, Osiedle Niwa 9
poniedziałek - piątek: 13.00 - 17.00

LUTY


3 LUTEGO
• W PPWSZ w ramach wykładów audytoryjnych dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbył się wykład zatytułowany „Australia bliska, choć daleka”. Wygłosiła go dr Małgorzata Wesołowska. Z kolei dr Anna Mlekodaj - prorektor PPWSZ zaprosiła słuchaczy UTW na warsztaty literackie pod nazwą „Piszemy wspomnienia”, które odbywać się będą w Miejskim Ośrodku Kultury.

4 LUTEGO
• Wyjątkowo uroczyście, przy dźwiękach góralskiej muzyki - rektorzy Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu i krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej prof. Stanisław Hodorowicz i prof. Antoni Tajduś podpisali porozumienie o współpracy. Celem ma być nie tylko wymiana poglądów i doświadczeń, ale przede wszystkim stworzenie możliwości wspólnego prowadzenia nowych kierunków inżynierskich w nowotarskiej uczelni. Jako pierwsze mają powstać kierunki związane z geodezją.
• W nowotarskim Ratuszu otwarta została wystawa zatytułowana „Profesor – doktorzy i doktoranci, interdyscyplinarna wystawa prac”. Swoje prace plastyczne pokazali doktorzy i doktoranci Akademii Sztuk Pięknych Wydziału Malarstwa w Krakowie, których przewody doktorskie powstały pod kierunkiem prof. zwyczajnego Zbigniewa Bajka, w ramach prowadzonych od 2006 roku środowiskowych studiów doktoranckich. Profesor Bajek zajmuje się malarstwem, rysunkiem, fotografią, działaniami parateatralnymi w przestrzeniach zamkniętych i otwartych. Ma na swoim koncie mnóstwo projektów i wystaw tematycznych. Wernisaż uświetnił zespół „Good Staff”.
• W restauracji „Skalny Dworek” nowotarscy motocykliści trialowi uroczyście zakończyli sezon, w którym osiągnęli kolejne sukcesy łącznie z drużynowym mistrzostwem Polski zdobytym przez Auto-Moto Klub „Gorce”.

5 LUTEGO
• Jeszcze kilka dni wcześniej świetnie przygotowana trasa czekała na zawodników Biegu Podhalańskiego im. Jana Pawła II, których wpisało się ponad 570. Niestety pogoda się zmieniła i silny wiatr oraz plusowa temperatura nie dawała już nadziei, że bieg się odbędzie. Podjęto decyzję, że największa masowa impreza narciarska na Podhalu zostaje odwołana. Godzinę później wszyscy wpisani na listy startowe byli już o tym powiadomieni.
• Przy ulicy Ceramicznej w Nowym Targu wybuchł pożar w dużym magazynie, w którym składowano części samochodowe i materiały garbarskie. W akcji gaszenia brali udział strażacy zawodowi i ochotnicy z Nowego Targu i okolicznych miejscowości. Problemy z wodą w tej części miasta, zamarznięcie niektórych hydrantów, spowodowały ściągnięcie cysterny także z Rabki. Straty szacuje się na ok. 500 tys. zł.
• Kilka dni później w samo południe wybuchł pożar w małym domu przy ul. Długiej. Przybyli na miejsce strażacy szybko opanowali ogień, który na szczęście nie zdążył się rozprzestrzenić na sąsiednie domostwa.

6 LUTEGO
• W sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury, Polski Czerwony Krzyż zorganizował koncert charytatywny na rzecz Fundacji Wszechstronnej Pomocy Materialnej i Duszpasterskiej im. Matki Teresy z Kalkuty.

8 LUTEGO
• Burmistrz Marek Fryźlewicz i prezes nowosądeckiej spółki z o.o. „Cerbud” – Piotr Kulig podpisali kolejny kontrakt w ramach dużego, przewidzianego na kilka lat projektu Modernizacja Gospodarki Wodnej i Ściekowej, który dofinansowany jest ze środków unijnych z Funduszu Spójności. Firma zajmie się budową kanalizacji w trudnym terenie (północne osiedla miasta: Kotlina, Zadział, Marfiana Góra, Robów, Szuflów), a kontrakt przewiduje stworzenie 2,7 km sanitarnej sieci dla ścieków bytowo-gospodarczych, co pozwoli na podłączenie ok. 70 budynków, czyli objęcie systemem ok. 300 do 400 mieszkańców. Razem z burmistrzem kontrakt parafowali dyrektor MZWiK – Wojciech Kniotek oraz jego zastępca, koordynator projektu Mieczysław Wrocławiak.

11 LUTEGO
• W nowotarskim Spółdzielczym Domu Kultury Adam Kustwan wygłosił prelekcję połączoną z prezentacją multimedialną pod tytułem „Lwów – Florencja wschodu”. Spotkanie zorganizowane zostało przez Podhalańską Wspólnotę Samorządową i Uniwersytet Trzeciego Wieku w ramach cyklu „Podróże. Wspomnienia. Sukces”.
• Miejski Ośrodek Kultury zaprosił na spektakl teatralny zatytułowany „Koziołeczek -spis wycieczek”, a następnie na program „Iluzjonista – magiczny teatr baśni”.

12 LUTEGO
• W auli Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu miała miejsce promocja najnowszej książki ks. Władysława Zarębczana pod tytułem „Jest nadzieja”. Książka, bardzo związana z Podhalem, zadedykowana została uczestnikom Światowych Rekolekcji Podhalańskich w Rzymie. Podczas spotkania zebrani wysłuchali także o. Leona Knabita, który mówił o nadziei chrześcijańskiej. Promocji towarzyszyła wystawa fotografii autorstwa Stanisława Gała oraz muzyka góralska.

13 LUTEGO
• W Miejskim Ośrodku Kultury odbył się koncert walentynkowy Lubelskiej Federacji Bardów zatytułowany „Pora na Amora”.
• Z okazji Walentynek w Almie zorganizowano specjalne pokazy. Na zewnątrz był mróz, a wewnątrz gorąca atmosfera i skąpo odziane modelki te duże i te małe. Duże wzięły udział w pokazie bielizny, a przedszkolaki w specjalnym pokazie przygotowanym wspólnie z florystykami, w którym strój dobierany był do prezentowanych kwiatów.
• W czasie weekendu obok schroniska PTTK na Turbaczu odbył się zimowy biwak „Winter Camp 2011”. Biwak połączony był z szkoleniem górskim. Miłośnicy zimowego alpinizmu trenowali sztuki przetrwania w zaśnieżonych górach. Najciekawsze było szkolenie z psami lawinowymi przeprowadzone przez ratowników z Grupy Podhalańskiej GOPR, a największe zainteresowanie wzbudziło spotkanie z himalaistką Kingą Baranowską – zdobywczynią 7 ośmiotysięczników. Zaplanowano także pokazy i prezentacje związane z zimową turystyką, ratownictwem, a także gry terenowe i inne atrakcje.

15 LUTEGO
• Nasze miasto odwiedził ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski – duchowny, działacz społeczny, prezes Fundacji im. Brata Alberta, historyk kościoła, wieloletni członek opozycji antykomunistycznej w PRL, poeta i autor kontrowersyjnej książki „Księża w obliczu bezpieki”. W czasie spotkania zorganizowanego przez Klub „Gazety Polskiej” w siedzibie Euroregionu „Tatry” opowiadał zebranym o Kresach Wschodnich, zbrodniach jakich tam dokonano i promował swoją książkę zatytułowaną „Przemilczane ludobójstwo na Kresach Wschodnich”.

16 LUTEGO
• Do Nowego Targu na spotkanie z burmistrzem Markiem Fryźlewiczem przybył burmistrz Zakopanego Janusz Majcher ze swym zastępcą Wojciechem Solikiem. Omawiano m.in. przygotowanie do budowy lotniska, problemy z „zakopianką”, współpracę samorządów. Nowotarski burmistrz zaproponował comiesięczne spotkania, poszerzone o samorządowców z Rabki i Szczawnicy w celu omówienia wspólnych problemów.

17 LUTEGO
• W nowotarskim Zespole Szkół Ekonomicznych miała miejsce ważna uroczystość. Nowo wybudowana sala gimnastyczna, która łączy się przewiązką z budynkiem szkoły została poświęcona przez ks. kardynała Stanisława Dziwisza i oficjalnie oddana do użytku. Wstęgę przecinała reprezentacja władz oświatowych, starostwa, policji i sponsora, czyli Banku Zachodniego WBK. Obiekt kosztował ponad 4,5 mln zł i został w całości sfinansowany przez samorząd powiatowy. Obejmuje boisko sportowe o wymiarach 12x24m wraz małą trybuną dla widzów, zapleczem sanitarnym i szatnią. Warto odnotować, że Zespół Szkół Ekonomicznych jako jedna z sześciu szkół w Polsce i jedyna w małych miastach wprowadziła uczniowską kartę identyfikacyjną, która jest jednocześnie kartą płatniczą. Zyskała tego typu zabezpieczenie wchodząc do programu „Elektroniczny klucz - bezpieczna szkoła”. Plastikowa karta, w którą wyposażono także kadrę nauczycielską i obsługę będzie służyć do dokonywania płatności, ale przede wszystkim do kontroli wstępu na teren szkoły i zwiększenia bezpieczeństwa. Otwarciu towarzyszył uczniowski program artystyczny w wykonaniu scholi, chóru, instrumentalistów, zespołów tanecznych z zainscenizowaną historią igrzysk olimpijskich.
• Odbyła się konferencja prasowa burmistrza Marka Fryźlewicza dotycząca możliwości wykorzystania kolektorów słonecznych w warunkach nowotarskich. Jednym z gości był znawca tego problemu, producent kolektorów - nowotarżanin Franciszek Ścisłowicz.

18 LUTEGO
• Nowotarska policja otrzymała od komendy wojewódzkiej nowy ambulans wypadkowy, który będzie służył policjantom z Wydziału Ruchu Drogowego do zabezpieczania miejsc wypadków.
• Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku uczestniczyli w spotkaniu z traumatologiem – dr Stanisławem Legierskim, które odbyło się w Miejskim Ośrodku Kultury. Kolejne spotkanie odbyło się w PPWSZ z dr Franciszkiem Mrozem. Wykład dotyczył Szlaku św. Jakuba w Polsce.

19 LUTEGO
• Fundacja im. Adama Worwy zorganizowała w restauracji „Ruczaj”  II Bal Charytatywny na rzecz podopiecznych Fundacji – osób obłożnie i nieuleczalnie chorych.

21 LUTEGO
• Pani Władysława Augustyn, 102-letnia mieszkanka Nowego Targu, która z powodu zaćmy od 10 lat była niewidoma odzyskała wzrok. Po zeszłorocznym, udanym zabiegu przeszła pomyślnie operację drugiego oka, a wyniki kontroli wzroku zachwyciły dr Violettę Tomczyk – Dorożyńską, która przeprowadziła operacje. Zaznaczyć należy, że NZOZ „Oko – Test” to jeden z najnowocześniejszych ośrodków chirurgii okulistycznej w Małopolsce. Działa na terenie Specjalistycznego Szpitala Powiatowego w Nowym Targu. To świetny przykład i ważna informacja dla osób starszych, które z powodu wieku obawiają się zabiegów jak i kłopotliwych podróży. Wszystko w tym zakresie można już załatwić w naszym mieście.
• W wieku 101 lat zmarła ś.p. Weronika Stopka – mieszkanka Nowego Targu, zasłużona nauczycielka, która w swoim zawodzie przepracowała 61 lat ucząc i wychowując dzieci i młodzież w Nowym Targu i na Podhalu.

22 LUTEGO
• Szkoła Podstawowa nr 6 zorganizowała na Zadziale tradycyjne międzyszkolne zawody narciarskie o Puchar im. Józefa Rajskiego - swego patrona. Zawody wygrała Szkoła Podstawowa nr 5.

23 LUTEGO
• Związek Euroregion „Tatry” zaprosił na promocję albumu „Najstarsze wizerunki Tatr”, która odbyła się w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej. Wydawnictwo powstało w ramach projektu „Spotkania siedmiu kultur pogranicza polsko-słowackiego” i jest pierwszą, cenną próbą ogarnięcia najstarszej ikonografii Tatr, spojrzeniem na góry z południowej i północnej strony. Ponadto obrazuje, jak ewoluowały graficzne przedstawienia gór. Autorami tekstów są Erika Cintulova, Henryk Rączka i Antoni Nowak, który  jest także autorem koncepcji merytorycznej albumu i wcześniej prezentowanej wystawy.
• Przez cały dzień na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury trwał VIII Ogólnopolski Konkurs Piosenki Angielskiej zorganizowany przez nowotarskie Gimnazjum nr 1. Liczba uczestników okazała się większa niż w ubiegłym roku, wielu przyjechało z odległych miast, liczna też była reprezentacja naszego miasta i okolicznych miejscowości. Uczestnicy prezentowali się w trzech kategoriach wiekowych: szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i szkół średnich. Oceniało ich jury pod przewodnictwem Denise Johnson i podkreśliło coraz wyższy poziom językowy i artystyczny wykonań. Konkursowi przyświecało motto „Przez śpiew odnawiam ducha”. Laureatami w poszczególnych kategoriach zostały: Katarzyna Surowiak z Raby Wyżnej, Klaudia Kuczaj z Mszany Dolnej, Kinga Motyka z Nowego Sącza i Anna Mszanik z Nowego Targu. Specjalną nagrodę za piosenkę religijną otrzymała Katarzyna Szarek z Nowego Targu.
• Do Nowego Targu przyjechał Paweł Chmielewski – dyrektor oddziału Gospodarki Nieruchomościami PKP w Krakowie, z którym burmistrzowie Marek Fryźlewicz i Eugeniusz Zajączkowski omówili decyzję wydaną przez wojewodę małopolskiego Stanisława Kracika dotyczącą komunalizacji dworca i terenów PKP w Nowym Targu. Dyrektor Chmielewski zapowiedział odwołanie PKP od tej decyzji, co zapowiada długotrwały proces.

24 LUTEGO
• W czasie V Sesji Rady Miasta Nowego Targu osiemnastoma głosami za, przy trzech wstrzymujących się przyjęty został budżet na rok 2011. Tuż przed głosowaniem burmistrz Marek Fryźlewicz wyraził przekonanie, że mimo rekordowych wydatków i trudnych do realizacji zadań jest to budżet możliwy do realizacji. W tym roku miasto ma wydać ponad 133 mln zł, z czego blisko połowę, bo 65 mln na inwestycje. Najważniejsze to: modernizacja gospodarki wodno-ściekowej, rewitalizacja Rynku i Parku Miejskiego, modernizacja komunikacji miejskiej, budowa pełnowymiarowej hali sportowej na osiedlu Niwa. Na wszystkie te inwestycje udało się  pozyskać środki unijne, bez których tak ambitny budżet nie byłby możliwy. W budżecie przewidziane są wysokie kwoty na oświatę, gospodarkę komunalną, transport i łączność oraz pomoc społeczną. Warto zaznaczyć, że wydatki na kulturę fizyczną i sport w naszym mieście planowane są w wysokości 11,2 mln zł czyli ok. 8,5%. Jest to jeden z najwyższych w skali kraju odsetek budżetu na tego typu działalność.
• W Miejskim Ośrodku Kultury otwarta została słowacka wystawa fotograficzna pod nazwą „Szlak królewskich miast na Słowacji”. Była świetną promocją czterech, pełnych zabytków miejscowości: Lewoczy, Kieżmarku, Bardejowa i Starej Lubowni. Na wernisaż przyjechały delegacje tych miast oraz konsul generalny Republiki Słowackiej w Krakowie – Marek Lisansky. Słowacy przywieźli dla wernisażowych gości upominki w postaci wydawnictw albumowych oraz zespół „Komorne Duo” z Kieżmarku, który dla uczestników wykonał stylowy koncert.

25 LUTEGO
• W ramach obchodów 26 urodzin Teatru im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem zorganizowana została wystawa rzeźby nowotarskiego artysty Edwarda Sutora. Specjalnymi gośćmi wernisażu byli red. Beata Zalot-Tomalik i Antoni Nowak – autor albumu „Edward Sutor – rzeźbiarskie wizje”.
• Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu podpisała z Małopolskim Kuratorem Oświaty Aleksandrem Palczewskim porozumienie o współpracy w zakresie nauczania dydaktyki.
• W bursie gimnazjalnej w ramach cyklu spotkań organizowanych przez nowotarski oddział PTH -  Władysław Skalski wygłosił odczyt zatytułowany „O zburzeniu pomnika Armii Czerwonej w Nowym Targu – fakty i mity”.

26 LUTEGO
• Na Starych Wierchach odbyła się rekonstrukcja historyczna, na której spotkali się miłośnicy lokalnej historii walki o niepodległość. W zlocie patriotyczno-historycznym ”Gorczańskie płomienie Stare Wierchy 1939-45” wzięło udział kilka grup, w tym nowotarska 17 Infanterie Division 21 Infanterie Regiment.
• „Dobry Club” zorganizował w Spółdzielczym Domu Kultury niezwykły koncert z udziałem m.in. chóru „Golgota Młodych”, którego skład reprezentował kilka miast, „Cudzich Music”, Orkiestry Kameralnej Szkoły Muzycznej pod dyrekcją Marty Łapczyńskiej, Macieja Mensfelda. Licznie zgromadzona publiczność miała okazję w szczególnej, wspólnotowej atmosferze uczestniczyć w modlitewno-muzycznym spotkaniu, na którym pojawili się również członkowie Wspólnoty Cenacolo, pozyskujący środki na prowadzenie domów dla uzależnionej młodzieży.

27 LUTEGO
• Na stoku Zadziału rozegrane zostały doroczne Zawody Narciarskie o Puchar Przechodni Związku Podhalan. Rozpoczęły się mszą św., po której zorganizowano akcję charytatywną - zbiórkę pieniędzy na przeszczep płuc dla chorego na mukowiscydozę  29-letniego Krzysztofa W. (zebrano 1250 zł). Następnie w 29 zawodach wystartowało ponad 100 zawodników – członków Związku Podhalan ubranych w regionalne stroje. Puchar – po kilkuletniej przerwie, trafił z powrotem do nowotarskiego oddziału Związku Podhalan. Wśród najstarszych zawodników bezkonkurencyjni byli; Maria Staszel i Józef Różański. Najlepszy wynik wśród wszystkich mężczyzn osiągnął Jacek Bielarczyk, w kategorii open wygrała Joanna Żądło. Niestety z powodu niesprzyjającej pogody nie odbyły się zawody w narciarstwie biegowym.
• W nowotarskim Ratuszu odbył się 26 Salon Poezji. W programie zatytułowanym „My Rycerze Błędne” wystąpili krakowscy artyści: Marta Bizoń i Wojciech Skibiński. Akompaniował im na skrzypcach Wiesław Bieniasz z Nowego Targu.
• Wędkarze zorganizowani w nowotarskim kole nr 17  odbyli swoje kolejne walne zebranie.

28 LUTEGO
• W Filii Nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej rozpoczął się cykl spotkań pod nazwą „Bajkowe Biuro Podróży”, którego celem jest zaprezentowanie dzieciom bajek i baśni z różnych stron świata. Gościem pierwszego spotkania była Pani Akiko Miwa – właścicielka pensjonatu „Ariake” w Harklowej, współorganizatorka Polsko-Japońskiego Stowarzyszenia „Tęcza”. Uczniowie Szkół Podstawowych nr 2, 10 i 11 nie tylko wysłuchali bajek w języku polskim i japońskim, próbowali także śpiewać po japońsku, a przede wszystkim mieli niepowtarzalną okazję uzyskania cennych wiadomości o kulturze i obyczajach kraju kwitnącej wiśni.


Ankieta

Ankieta "Kompetencje cyfrowe w mojej gminie"

BIBLIOTEKA W MIEŚCIE, MIASTO W BIBLIOTECE

 

 

Pomoc Ukrainie - informacje zbiorcze

Poniżej zamieszczamy informacje i komunikaty dotyczące pomocy Ukrainie.

 

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com