x

Instruktor Powiatowy

Strona główna > O nas> Biblioteka Powiatowa > Instruktor Powiatowy

Instruktor Powiatowy

Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Targu od 1 maja 2000 roku, w wyniku zawartego
Porozumienia między Powiatem Nowotarskim, a Zarządem Miasta Nowy Targ wykonuje zadania powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Nowotarskiego.

Pracownik biblioteki sprawuje merytoryczną opiekę nad wszystkimi 48 placówkami bibliotecznymi w powiecie.

Powiat Nowotarski co roku przekazuje dotację na działania Biblioteki Powiatowej, wynikające z Porozumienia,
zgodnie z Ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.


W ramach działalności instruktor ds. bibliotek powiatu nowotarskiego realizuje następujące zadania:

  • Udzielanie pomocy instrukcyjno-metodycznej bibliotekom publicznym powiatu nowotarskiego w zakresie organizacji i prawidłowego funkcjonowania placówek
  • Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad bibliotekami, w tym prawidłowego gromadzenia i opracowywania  zbiorów oraz  pomoc w selekcji i inwentaryzacji 
  • Organizowanie szkoleń, konferencji i warsztatów podnoszących kompetencje zawodowe bibliotekarzy
  • Prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości dotyczącej działalności placówek bibliotecznych na terenie powiatu nowotarskiego
  • Udzielania pomocy  przy opracowaniu projektów, mających na celu promocję czytelnictwa
  •  Inicjowanie i pomoc w organizacji spotkań, imprez bibliotecznych
  •  Współpraca z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie
  • Współpraca z instytucjami kultury i oświaty w powiecie nowotarskim


Napisz e-mail do Instruktora

*
wróć na górę