x

Szkolenia

Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Targu, pełniąc rolę Biblioteki Powiatowej, dąży do integracji lokalnego środowiska bibliotekarskiego poprzez organizację różnorodnych szkoleń i projektów.
Naszym celem jest rozwijanie kompetencji i umiejętności pracowników bibliotek, aby zapewnić wysoką jakość usług i dostęp do wiedzy dla naszej społeczności.

Dzięki naszym inicjatywom szkoleniowym i projektowym, pracownicy bibliotek mają możliwość poszerzenia swojej wiedzy, doskonalenia umiejętności zawodowych oraz wymiany doświadczeń z innymi specjalistami. Stawiamy na twórcze podejście do rozwoju zawodowego, inspirując naszych pracowników do eksplorowania nowych obszarów i adaptacji do zmieniających się potrzeb czytelników.

Nasze działania mają na celu nie tylko wzbogacenie wiedzy i umiejętności naszych pracowników, ale także zapewnienie naszej społeczności dostępu do nowoczesnych i innowacyjnych usług bibliotecznych.

Szkolenia i projekty stanowią wsparcie dla rozwoju bibliotekarzy oraz promocję czytelnictwa i edukację kulturalną wśród mieszkańców.


Projekty

 
wróć na górę